Događanja

12. juli 2017.

Asistivna tehnologija u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dana 12. 07. 2017. godine u 11 sati, u čitaonici Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održana je press konferencija povodom nabavke asistivne opreme za korisnike s invaliditetom. Oprema je nabavljena uz pomoć sredstava dobijenih preko Internog poziva Univerziteta u Sarajevu za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje programa i projekata u oblasti nauke za 2016. godinu.

Na konferenciji su govorili doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za za naučno istraživački rad i međunarodnu saradnju, prof. dr. Lejla Kafedžić, nastavnica za područje Posebna pedagogija Odsjeka za pedagogiju i mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, šefica Biblioteke.

Osnovne informacije i prezentaciju nabavljene opreme, (Elektronske lupe Prodigi Desktop i JAWS čitač ekrana) dao je IT-stručnjak za asistivnu tehnologiju Asmir Alispahić koji je takođe istakao značaj ovakvih pomagala za osobe oštećenog vida ili potpuno slijepe osobe.

Elektronska lupa Prodigi Desktop je povećalo iz HUMAN WARE-a posebno dizajnirano za osobe sa makularnom degeneracijom, dijabetičkom retinopatijom ili bilo kojim drugim stanjem smanjenog vida. Odlikuje ga progresivna kamera koja poboljšava tekst u pokretu, omogućavajući stabilnu sliku bez efekta zaostalosti, izobličenja ili treperenja. Korisnik može čitati brže i duže sa lakoćom i ugodnošću. JAWS je najpopularniji čitač ekrana za osobe s invaliditetom. JAWS prati rad korisnika na računaru i čita sadržaj ekrana.

Korisnici s invaliditetom u bibliotekama susreću se s različitim preprekama u pristupu bibliotečkoj građi i stoga je neophodno kontinuirano raditi na unapređenju bibliotečkih usluga.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nastoji osigurati pravo na jednak i slobodan pristup bibliotečkoj građi svim korisnicima. Pristup asistivnoj tehnologiji u čitaonici Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u potpunosti je prilagođen korisnicima s invaliditetom.

21. april 2017.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (FF UNSA) u saradnji s Asocijacijom informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) učestvovala je u međunarodnoj manifestaciji Dan i noć knjige i autorskih prava s prigodnim programom.

Program je počeo Otvorenim vratima Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jedne od najstarijih visokoškolskih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Biblioteka FF UNSA u svojim fondovima pohranjuje 230.000 bibliotečkih jedinica, a statistike pokazuju izuzetno visoku frekventnost korištenja fondova. Iako je namijenjena studentima i nastavnom osoblju FF UNSA, ova izuzetno bogata biblioteka otvara svoja vrata i drugima koji se bave naučnim istraživanjima, a koji joj se obrate za stručnu pomoć. Tokom Otvorenih vrata posjetitelji su se mogli upoznati s bibliotečkim fondom i bibliotečkim uslugama koje nudi ova biblioteka. Potom je uslijedila izložba Kroz sliku i riječ: izložba stare i rijetke knjige Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu autora dr. sc. Harisa Derviševića. Na otvorenju izložbe posjetiteljima se obratio dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Salih Fočo.

Popodnevni sati su bili rezervirani za Književno popodne afirmiranih bosanskohercegovačkih književnica, studentica i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Moderatorica književnog popodneva je bila Selma Asotić, a učestvovale su Senka Marić-Sarić, Lejla Kalamujić i studentice i studenti FF UNSA.

Program je završen predavanjem doc. dr. Lejle Hajdarpašić sa Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta koja je govorila o Citiranju informacijskih izvora. Tom prilikom prisutni su mogli čuti nešto više o plagijatu, citiranju, ali i podijeliti vlastita iskustva o različitim povredama autorskog prava.

18-19. oktobar 2016.

U okviru realizacije aktivnosti iz projekta ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services" održati će se dvodnevni sastanak Radne grupe za online module (OMWG) 18. i 19. oktobra 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu (prostorije Centra za interdisciplinarne studije). 

Sastanku će prisustvovati predstavnici univerziteta iz zemalja Evropske unije, te predstavnici partnerskih univerziteta zemalja Zapadnog Balkana (koordinator Projekta - Tehnološki institut u Limericku (Irska), Transilvanijski univerzitet u Brašovu (Rumunija), Univerzitet na Kritu (Grčka), Poljoprivredni univerzitet u Tirani (Albanija), Univerzitet „Fan S. Noli" u Korči (Albanija), Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću (BiH), Sveučilište u Mostaru (BiH), Univerzitet u Tirani (Albanija), Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Kosovo (Kosovo under UNSC Resolution 1244/99), Univerzitet Crne Gore (Crna Gora) te Univerzitet u Sarajevu (BiH).

INFO DAN ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 18. OKTOBRA 2016. GODINE U PROSTORIJAMA CENTRA ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU (ZMAJA OD BOSNE, KAMPUS) SA POČETKOM U 12,00 SATI.

INFO DAN ĆE BITI PREZENTACIJA DOSADAŠNJIH AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI OVOG PROJEKTA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, TE PREZENTACIJA TEMELJNIH CILJEVA LNSS PROJEKTA.

13. oktobar 2016.

Prezentacija mCOBISS aplikacije za androide održat će se u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, 13. (četvrtak) oktobra 2016. godine u 13:00 sati.

mCOBISS omogućava:

 • pretraživanje građe na androidima u biblioteci članici sistema COBISS.BH (www.cobiss.ba)
 • pregled pozajmljene građe i produženje roka pozajmice
 • rezervaciju građe, pregled i otkazivanje rezervacija
 • pregled dugova i ograničenja
 • primanje e-obavještenja
 • pretraživanje/pregledanje informacija o bibliotekama
 • prikaz lokacije biblioteke na karti i smjernice za put do izabrane biblioteke
 • izradu svog spiska omiljenih knjiga
 • očitavanje bar-kodova (ISBN i ISSN)
 • pohranjivanje korisničkih profila (omiljenih biblioteka i podataka za upis)
 • slanje informacija o građi putem androida
 • pregled historije pozajmice

20 - 25. april 2016.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu učestvovao na 28. međunarodnom Sajmu knjiga u Sarajevu

Na Sajmu Univerziteta i univerzitetske knjige kojeg je organizirao Univerzitet u Sarajevu u sklopu 28. međunarodnog sajma knjiga, učestvovao je i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sajam je trajao u periodu od 20. do 25. aprila 2016. godine.
Filozofski fakultet u Sarajevu prezentirao je svoju izdavačku produkciju s posebnim akcentom na elektronsko izdavaštvo. Važno je istaknuti da elektronsko izdavaštvo čini Filozofski fakultet u Sarajevu jednim od pionira u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini što dodatno doprinosi širenju naučne misli široj akademskoj zajednici u online okruženju. Od štampanih izdanja prezentirana je i publikacija Rukopisi, a riječ je o publikaciji nastaloj kao dio projekta Digitalizacija i publikovanje ličnog fonda Laure Papo Bohoreta.
Posjetitelji Sajma su imali priliku pogledati i prezentaciju o historijatu Filozofskog fakulteta, informirati se o mogućnostima studiranja i dobiti informacije o različitim aktivnostima ove institucije.

18 - 19. mart 2016.

Dani prikupljanja uspomena: Prvi svjetski rat - Europeana

Europeanin projekat  „Dani prikupljanja uspomena: Prvi svjetski rat“ održan je i u BiH u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, 18-19. marta 2016. godine. Projekat ima za cilj prikupiti neobjavljene priče pojedinaca i porodica, digitalizirati predmete vezane za ove priče kao što su slike, dnevnici, pisma, medalje, oružje i sl. te ih objediniti u jedinstveni panevropski arhiv i učiniti dostupnim cijelome svijetu, uz odobrenje njihovih vlasnika. Na ovaj način, portal Europeana želi, pored izvora o Prvom svjetskom ratu koji se nalaze u bibliotekama, muzejima, arhivima, prikupiti podatke i od običnih građana te popuniti praznine u pogledu događaja u pomenutom vremenskom periodu.

Pored uposlenika NUBBiH-a u realizaciji projekta učestvovali su i studenti Odsjeka za historiju i Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta UNSA. Studenti su imali ulogu „prikupljača“ priča, učestvovali su u digitalizaciji predmeta i drugim aktivnostima uz potporu profesora Odsjeka za historiju i Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo.

U okviru ovog događaja postavljena je i izložba na temu Prvog svjetskog rata iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Biblioteke Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Svoj doprinos izložbi dali su i privatni kolekcionari. Građa koju je izložila Biblioteka FFSA odnosila se na objavljene radove profesora Filozofskog fakulteta UNSA na temu Prvi svjetski rat.

Više o projektu pogledajte ovdje.

5. mart 2016.

Izložba "Miguel de Cervantes: jubilej 400 godina"

Biblioteka FFSA učestvovala je u izložbi povodm 400-te godišnjice smrti Miguela de Cervantesa. Izložba je održana u Vijećnici, a u sklopu Internacionalnog festivala "Sarajevska zima". Doprinos izložbi dali su: Ambasada Kraljevine Španije, Biblioteka FFSA, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Centar za slijepa i slabovidna lica i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.