EBSCOhost

Molimo korisnike Biblioteke FFSA da se o načinu korištenja EBSCOhost baza informiraju u Katalogu Biblioteke FFSA.

KAKO PRETRAŽIVATI EBSCOhost? (priručnik)

EBSCOhost baze podataka za koje je omogućen pristup:

 1. Academic Search Complete
 2. Business Source Complete
 3. Central and Eastern European Academic Source
 4. eBook Academic Subscription Collection
 5. eBook Business Subscription Collection
 6. MasterFILE Premier
 7. Newspaper Source
 8. Health Source: Academic & Nursing Edition
 9. Health Source: Consumer Edition
 10. MEDLINE
 11. ERIC
 12. Regional Business News