Osoblje Biblioteke

mr. Nadina Grebović-Lendo
šefica Biblioteke
bibliotekarka Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za germanistiku
Telefon: +387 33 253 104

Pošalji upit

BIBLIOTEKARI

Sadžida Bjelak
bibliotekarka Odsjeka za orijentalnu filologiju i Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
Telefon: + 387 33 253 105

Pošalji upit    

Emina Kešan Tolomanoski
bibliotekarka Odsjeka za filozofiju, Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
Telefon: + 387 33 253 279

Pošalji upit

Vahid Piralić
bibliotekar Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Odsjeka za slavistiku
Telefon: + 387 33 253 105    

Pošalji upit


Elvira Poljak
bibliotekarka Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za historiju, Katedre za arheologiju i Katedre za historiju umjetnosti
Telefon: + 387 33 253 104

Pošalji upit


Jasmina Šuvalija
bibliotekarka Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za psihologiju
Telefon: + 387 33 253 138   

Pošalji upit

KNJIŽNIČARI

Hermina Kisić
knjižničarka u Odjeljenju za pozajmicu
Telefon: + 387 33 253 103

Admira Begović
knjižničarka
Telefon: + 387 33 253 256

Narcis Tepić
knjižničar
Telefon: + 387 33 253 256

Alma Vanjo
knjižničarka
Telefon: + 387 33 253 256