Pitajte bibliotekara

Obrazac za upit

Pravila korištenja usluge Pitajte bibliotekara

Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Pitajte bibliotekara je online informacijska usluga koju osigurava Biblioteka Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Uslugu Pitajte bibliotekara možete koristiti ukoliko ste:

  • trenutni član Biblioteke Filozofskog fakulteta u Sarajevu,
  • vanjski korisnik kojem su potrebne informacije i usluge vezane specifično uz fondove Biblioteke Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Odgovore na postavljena pitanja dobit ćete čim prije, ovisno o kompleksnosti traženog odgovora, a najdalje u roku od pet radnih dana.

Odgovor na pitanje dobit ćete na e-mail adresu koju ste dostavili prilikom postavljanja pitanja.

Na pitanja odgovaraju bibliotekari koji su predmetni stručnjaci za oblast / temu koja Vas interesira.

Bibliotekari odgovaraju na pitanja na temelju fonda Biblioteke Filozofskog fakulteta u Sarajevu, dostupnih baza podataka i interneta.

Prije postavljanja pitanja pregledajte našu Bazu odgovorenih pitanja (pretraživa po ključnim riječima i/ili punom tekstu) i Bazu korisnih linkova – kvalitetnih izvora informacija na internetu koju kreiraju naši bibliotekari.

Ukoliko u bazama ne pronađete odgovor koji Vam je potreban, postavite nam pitanje koristeći Online obrazac za postavljanje pitanja.

Uz Online obrazac za postavljanje pitanja, Vaše pitanje možete nam dostaviti i na:

  • e-mail: nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba
  • lično u prostorijama: Filozofski fakultet u Sarajevu, prizemlje, soba 11 (katalog)
  • na tel.: +387 33 253 104
  • na poštansku adresu: ul. Franje Račkog br. 1, 71 000 Sarajevo

Nismo u prilici obavljati faktografska istraživanja (pitanja tipa Šta? Kako? Ko? Kada? Gdje?), kao ni iznimno temeljita istraživanja za svoje korisnike.

Građu ne skeniramo i ne šaljemo e-poštom i/ili faksom.

Usluga Pitajte bibliotekara nije dostupna tokom kolektivnog godišnjeg odmora.

Dobivenim informacijama korisnik se služi na vlastitu odgovornost.

Pitanja i odgovori čuvaju se u Bazi odgovorenih pitanja te su anonimno dostupni svim korisnicima.

Adrese e-pošte korisnika usluga zaštićene su i upotrebljevaju se isključivo za slanje odgovora na pitanja.

Uslugom Pitajte bibliotekara ne obavljamo rezervaciju knjiga i ostale bibliotečke građe niti odgovaramo na pitanja čiji se odgovori mogu pronaći na web-stranici Filozofskog fakulteta i Biblioteke Filozofskog fakulteta.

Za informacije o raspoloživosti pojedinih naslova u Biblioteci Filozofskog fakulteta molimo konsultirajte online katalog Biblioteke, a za šira istraživanja i online kataloge drugih biblioteka dostupne preko Baze korisnih linkova.

Biblioteka zadržava pravo uskraćivanja odgovora na pitanja koja nisu u skladu sa zakonima države Bosne i Hercegovine.

U cilju daljeg razvijanja usluge, molimo Vas da nakon primanja odgovora na postavljeno pitanje popunite Obrazac za evaluaciju usluge Pitajte bibliotekara.

Usluga Pitajte bibliotekara bit će periodično evaluirana, posebno s ciljem procjene vrste i opsega postavljenih pitanja, a u svrhu njenog daljnjeg unapređenja.

Obrazac za upit