Registar naučnih radnika BHRIS

REGISTAR ISTRAŽIVAČA I ISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

OPIS: Online aplikacija koja objedinjuje podatke o istraživači(ca)ma i istraživačkim organizacijama u FBiH.

CILJ: Uspostavljanje jedinstvenog istraživačkog prostora.

REGISTRACIJA: Na adresu elektronske pošte registar.nub@nub.ba pošaljite osnovne podatke o sebi:

  1. Ime i prezime
  2. Kanton
  3. E-mail adresu, na koju treba poslati podatke (korisničko ime i lozinku) o načinu prijavljivanja u bazu podataka
  4. Organizacija, kojoj istraživač pripada

Na osnovu ovih podataka, istraživaču će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o sebi, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministarstvu.

MOJA REGISTRACIJA NIJE USPJELA!

NE MOGU AŽURIRATI PODATKE!

Bibliotekari FFSA će Vam pomoći!