Usluge

  • informacijske usluge
  • pozajmljivanje publikacija za korištenje van prostorija Biblioteke
  • pozajmljivanje publikacija i ostalih vrsta građe za rad u Čitaonici
  • pretraga elektronskih baza podataka
  • edukacija korisnika