WOS i Scopus

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa Social Sciences Citation Index, Science Citation Index and Arts and Humanities Citation index pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućuju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizualiziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, kao  i u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup preko 22,000+ naslova časopisa od preko 5,000 izdavača, preko 3,800 časopisa u otvorenom pristupu (zlatni put), preko 33 miliona zapisa.

Zbog tehničkih problema s IP statičnim adresama, molimo Vas da se za korištenje ovih baza obratite za pomoć bibliotekarima Biblioteke FFSA.