Codex Christiani nomine Hval (detalji iz publikacije)

2 002.jpg
3 002.jpg
5 001.jpg

Dublin Core

Naslov

Codex Christiani nomine Hval (detalji iz publikacije)

Opis

Online izložba naslovnica i detalja iz publikacija stare i rijetke knjige Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: izbor

Nakladnik

Akademija nauka i umjetnosti BiH

Datum

1986.

Odnos

Faksimil

Identifikator

COBISS.BH-ID 4527129

Bibliografski navod

“Codex Christiani nomine Hval (detalji iz publikacije),” E-izložbe Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pristupljeno 24. svibnja 2024., http://biblioteka.ff.unsa.ba/ezbirke/items/show/28.

Izlazni formati