Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Molimo korisnike Biblioteke FFSA da se o načinu korištenja EBSCOhost-a informiraju u Odjeljenju za pozajmicu.

EBSCOhost baze podataka za koje je omogućen pristup:

Academic Search Complete
Business Source Complete
Central and Eastern European Academic Source
eBook Academic Subscription Collection
eBook Business Subscription Collection
MasterFILE Premier
Newspaper Source
Health Source: Academic & Nursing Edition
Health Source: Consumer Edition
MEDLINE
ERIC
Regional Business News

KAKO PRETRAŽIVATI EBSCOhost? (priručnik)