DOAJ – direktorij časopisa u otvorenom pristupu.

OpenDOAR – direktorij repozitorija u otvorenom pristupu.

DOAB - direktorij knjiga u otvorenom pristupu.

ROAD - direktorij naučnih resursa u otvorenom pristupu.