Usluge Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu orijentirane su na:

  • informacijske usluge
  • pozajmljivanje publikacija za korištenje van prostorija Biblioteke
  • pozajmljivanje publikacija i ostalih vrsta građe za rad u Čitaonici
  • pretrage elektronskih baza podataka
  • edukacije korisnika