Biblioteka FFSA provodi edukaciju za korištenje bibliotečkih usluga i unapređenje informacijske pismenosti za svoje korisnike. Edukacija za korisnike održava se svakog petka u terminu od 12:00 do 13:00 sati u prostoriji br. 8 (prizemlje zgrade FFUNSA).

Da biste prisustvovali edukaciji, potrebno je da se prijavite dežurnom knjižničaru u katalogu ili čitaonici Biblioteke FFUNSA.