ŠTA JE E-CRIS.BH?
 
Program, koji je dostupan na web stranici Bibliografije, omogućuje ispis personalnih bibliografija istraživača i stručnih saradnika na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodijeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS.BH), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS.BH. Podaci o bibliografskim jedinicama ispisuju se iz uzajamne baze podataka COBIB.BH. Uslov da se pojedina jedinica iz baze podataka COBIB.BH pravilno uključi u personalnu bibliografiju jeste da zapis, osim osnovnih bibliografskih podataka (autor, naslov, godina izdavanja, izdavač ...), sadrži i šifru po tipologiji dokumenata/djela, šifru istraživača i još neke podatke. Podatke u uzajamnu bibliografsku bazu podataka unose biblioteke koje su punopravne članice sistema COBISS.BH i imaju bibliotekare osposobljene za unos.
 
KAKO DOBITI ŠIFRU ISTRAŽIVAČA?
 
Nakon prijave u Registar istraživača i istraživačkih organizacija u FBiH, Vaši podaci će biti proslijeđeni u bazu E-CRIS.BH.
Ako imate dodatnih pitanja, bibliotekari FFSA će Vam pomoći!
Ukoliko već imate dodijeljenju šifru i trebate ažurirati svoju personalnu bibliografiju, stojimo Vam na raspolaganju.