Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg
ŠTA JE E-CRIS.BH?
 
Program, koji je dostupan na web stranici Bibliografije, omogućuje ispis personalnih bibliografija istraživača i stručnih saradnika na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodijeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS.BH), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS.BH. Podaci o bibliografskim jedinicama ispisuju se iz uzajamne baze podataka COBIB.BH. Uslov da se pojedina jedinica iz baze podataka COBIB.BH pravilno uključi u personalnu bibliografiju jeste da zapis, osim osnovnih bibliografskih podataka (autor, naslov, godina izdavanja, izdavač ...), sadrži i šifru po tipologiji dokumenata/djela, šifru istraživača i još neke podatke. Podatke u uzajamnu bibliografsku bazu podataka unose biblioteke koje su punopravne članice sistema COBISS.BH i imaju bibliotekare osposobljene za unos.
 
KAKO DOBITI ŠIFRU ISTRAŽIVAČA?
 
Nakon prijave u Registar istraživača i istraživačkih organizacija u FBiH, Vaši podaci će biti proslijeđeni u bazu E-CRIS.BH.
Ako imate dodatnih pitanja, bibliotekari FFSA će Vam pomoći!
Ukoliko već imate dodijeljenju šifru i trebate ažurirati svoju personalnu bibliografiju, stojimo Vam na raspolaganju.