Centralna biblioteka Filozofskog fakulteta osniva se odmah nakon osnivanja Fakulteta 1950. godine. Tokom 1960-ih godina dolazi do razdvajanja knjižnog fonda prema postojećim studijskim grupama i osnivanja odsječkih (seminarskih) biblioteka. Ponovnim spajanjem knjižnih fondova 12 seminarskih biblioteka i njihovim preseljenjem u zajednički prostor 1978. godine nastaje Biblioteka Filozofskog fakulteta.

Biblioteka Filozofskog fakulteta je prva fakultetska biblioteka u BiH koja je 1998. godine započela implementaciju COBISS sistema.

Od 2005. godine Biblioteka FFUNSA je punopravna članica Virtualne biblioteke BiH. Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i:

  • Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  • Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  • Audio-vizuelnu zbirku.