Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Centralna biblioteka Filozofskog fakulteta osniva se odmah nakon osnivanja Fakulteta 1950. godine. Tokom 1960-ih godina dolazi do razdvajanja knjižnog fonda prema postojećim studijskim grupama i osnivanja odsječkih (seminarskih) biblioteka. Ponovnim spajanjem knjižnih fondova 12 seminarskih biblioteka i njihovim preseljenjem u zajednički prostor 1978. godine nastaje Biblioteka Filozofskog fakulteta.

Biblioteka Filozofskog fakulteta je prva fakultetska biblioteka u BiH koja je 1998. godine započela implementaciju COBISS sistema.

Od 2005. godine Biblioteka FFUNSA je punopravna članica Virtualne biblioteke BiH. Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i:

  • Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  • Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  • Audio-vizuelnu zbirku.