Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Biblioteka FFSA svojim korisnicima omogućuje i međubibliotečku pozajmicu u skladu sa važećim smjernicama u ovoj oblasti. Ukoliko trebate građu koju imaju druge biblioteke, potražite informacije u Katalogu (prizemlje FFSA, soba br. 11).

Za naručenu građu potrebno je popuniti obrazac i predati ga knjižničaru u Katalogu.

Građa dobivena međubibliotečkom pozajmicom na zahtjev, koristi se isključivo za potrebe nastave i naučno-istraživačkog rada. Bilo kakva komercijalna upotreba ili daljnja distribucija nije dopuštena.