Biblioteka FFSA svojim korisnicima omogućuje i međubibliotečku pozajmicu u skladu sa važećim smjernicama u ovoj oblasti. Ukoliko trebate građu koju imaju druge biblioteke, potražite informacije u Katalogu (prizemlje FFSA, soba br. 11).

Za naručenu građu potrebno je popuniti obrazac i predati ga knjižničaru u Katalogu.

Građa dobivena međubibliotečkom pozajmicom na zahtjev, koristi se isključivo za potrebe nastave i naučno-istraživačkog rada. Bilo kakva komercijalna upotreba ili daljnja distribucija nije dopuštena.