Osoblje

 • mr. sc. Nadina Grebović-Lendo Šefica Biblioteke, bibliotekarka Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za germanistiku
  Telefon: +387 33 253 104
 • Sadžida Bjelak Bibliotekarka Odsjeka za orijentalnu filologiju i Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
  Telefon: + 387 33 253 105
 • mr. Emina Kešan Tolomanoski Bibliotekarka Odsjeka za filozofiju, Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
  Telefon: + 387 33 253 279
 • Vahid Piralić Bibliotekar Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
  Telefon: + 387 33 253 105
 • Elvira Poljak Bajramović Bibliotekarka Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za historiju, Katedre za arheologiju i Katedre za historiju umjetnosti
  Telefon: + 387 33 253 104
 • Jasmina Šuvalija Bibliotekarka Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za psihologiju
  Telefon: + 387 33 253 138
 • Admira Begović Knjižničarka
  Telefon: + 387 33 253 256
 • Narcis Tepić Knjižničar
  Telefon: + 387 33 253 256
 • Alma Vanjo Knjižničarka
  Telefon: + 387 33 253 256