Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Osoblje

 • mr. sc. Nadina Grebović-Lendo Šefica Biblioteke, bibliotekarka Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za germanistiku
  Telefon: +387 33 253 104
 • Sadžida Bjelak Bibliotekarka Odsjeka za orijentalnu filologiju i Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
  Telefon: + 387 33 253 105
 • mr. Emina Kešan Tolomanoski Bibliotekarka Odsjeka za filozofiju, Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
  Telefon: + 387 33 253 279
 • Vahid Piralić Bibliotekar Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
  Telefon: + 387 33 253 105
 • Elvira Poljak Bajramović Bibliotekarka Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za historiju, Katedre za arheologiju i Katedre za historiju umjetnosti
  Telefon: + 387 33 253 104
 • Jasmina Šuvalija Bibliotekarka Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za psihologiju; Bibliotekarka za međubibliotečku pozajmicu
  Telefon: + 387 33 253 138
 • Admira Begović Knjižničarka
  Telefon: + 387 33 253 256
 • Narcis Tepić Knjižničar
  Telefon: + 387 33 253 256
 • Alma Vanjo Knjižničarka
  Telefon: + 387 33 253 256
 • Amel Zeković Knjižničar
  Telefon: + 387 33 253 103