Naša vizija

Postati prepoznatljivi centar bibliotečko-informacijskih usluga namijenjen studenti(ca)ma i nastavnom osoblju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i široj akademskoj zajednici.

Naša misija

Pomažemo našoj korisničkoj zajednici da pronađu i prepoznaju kvalitetne informacije, vrednuju ih i koriste u nastavi, obrazovanju te naučno-istraživačkim radovima i dostignućima kroz efikasne bibliotečko-informacijske usluge i kvalitetne zbirke.