Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Naša vizija

Postati prepoznatljivi centar bibliotečko-informacijskih usluga namijenjen studenti(ca)ma i nastavnom osoblju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i široj akademskoj zajednici.

Naša misija

Pomažemo našoj korisničkoj zajednici da pronađu i prepoznaju kvalitetne informacije, vrednuju ih i koriste u nastavi, obrazovanju te naučno-istraživačkim radovima i dostignućima kroz efikasne bibliotečko-informacijske usluge i kvalitetne zbirke.