Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

KORIŠTENJE BIBLIOTEKE I UČLANJIVANJE

Korisnici/e Biblioteke su studenti/ce, nastavno osoblje i uposlenici/e Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

UČLANJIVANJE STUDENATA

Učlanjivanje studenata/ica vrši se od 1. 10. svake akademske godine u Odjeljenju za pozajmicu (soba br. 11), a za upis je potrebno da donesete:

  1. indeks,
  2. fotografiju,
  3. ispunjenu PRISTUPNICU (obrazac koji dobijete u sobi br. 11).

Napomena:

Student/ica se upisuje u Biblioteku na početku svakog ciklusa studija (I godina, IV godina i Doktoralni studij)

Student/ica dobija člansku kartu s kojom stiče pravo korištenja svih usluga Biblioteke.

Članska karta važi za tekući ciklus studija.