Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Poštovani/e korisnici i korisnice Biblioteke FFUNSA,

obavještavamo Vas da će čitaonica Biblioteke Filozofskog fakulteta biti zatvorena 24. 6. 2022. godine. Pozajmicu i druge bibliotečko-informacijske usluge možete obavljati nesmetano.

 

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobila je vrijednu donaciju knjiga iz privatne biblioteke prof. dr. Amira Ljubovića (1945-2019).

Unpaywall je baza podataka koja sadrži više desetina miliona naučnih članaka u slobodnom pristupu s kompletnim tekstom. Ova baza sada je i sastavni dio COBISS.BH (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Sadržaji u otvorenom pristupu preuzimaju se iz baza više od 50.000 izdavača i repozitorijuma.

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu poziva korisnike da koriste nove servise koji im omogućavaju slobodan pristup naučnim informacijama. Unpaywall bazi možete pristupiti preko online kataloga COBISS.BH birajući opciju Unpaywall u glavnom meniju pod kategorijiom Baze podataka.

Napominjemo da je Biblioteka Univerziteta u Sarajevu dio COBISS mreže, a više informacija o bibliotekama na Univerzitetu u Sarajevu možete pronaći na biblioteka.unsa.ba.

Poštovani/e korisnici i korisnice,

obavještavamo vas da će od 21. 3. 2022. godine čitaonica Biblioteke Filozofskog fakulteta raditi prema redovnom radnom vremenu, od 8 do 19 sati.

Čitaonicu možete koristiti bez prethodne najave i uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.