Filozofski fakulteta Univerziteta u Sarajevu završio je implementaciju OJS (Open Journal Systems) platforme. OJS platforma osigurava transparentno poslovanje izdavačke djelatnosti, garantira sigurnost recenzije, omogućava bolju “vidljivost” časopisa i nudi brojne mogućnosti koje do sada nismo imali. Projekat je realiziran saradnjom Biblioteke, Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i Službe za IT podršku. Na platformi se trenutno nalaze dva časopisa Radovi Filozofskog fakulteta i Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti i Arheologija). Napominjemo da je za sada aktivan samo časopis Radovi Filozofskog fakulteta.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 25. 10. 2018. upriličen je sastanak između trećeg sekretara Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Lilije Sabirove, prodekanese za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Lejle Hajdarpašić, šefice Biblioteke Filozofskog fakulteta mr. Nadine Grebović-Lendo i članova Odsjeka za slavenske jezike i književnosti: rukovoditeljice Odsjeka doc. dr. Amele Ljevo-Ovčina, prof. dr. Marine Katnić-Bakaršić, doc. dr. Adijate Ibrišimović-Šabić, Dženane Hajdarpašić, MA, i Jelene Grebenar, MA.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je u petak 26.10.2018. radionica „ArcheoReality,“ u okviru 10. međunarodne konferencije BAM 2018 Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja „Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici.“ Proširena stvarnost (augmented reality) predstavlja korisničko viđenje stvarnosti prošireno računarski generiranim sadržajem.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizirala Prvi bibliotečki sajam “Librarize it”, 10. oktobra 2018. godine. Tokom trajanja sajma posjetioci su  mogli saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi Biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.