Obavještavamo vas da je došlo do promjene pristupnih podataka za EBSCOhost platformu. Za dodatne informacije obratite se knjižničaru u Odjeljenju za pozajmicu.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu omogućila je korisnicima novu uslugu u segmentu COBISS3/Pozajmica. Aktiviranjem ove usluge moguća je elektronska rezervacija  građe i produženje roka pozajmice. Usluga se aktivira dodjeljivanjem šifre korisniku u Odjeljenju za pozajmicu.

Osim ove usluge, korisnicima je dostupna i mobilna aplikacija za pretraživanje dostupnih izvora. Besplatna aplikacija mCOBISS dostupna je za mobilne uređaja koji rade na operativnim sistemima Android.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je implementaciju OJS (Open Journal Systems) platforme. OJS platforma osigurava transparentno poslovanje izdavačke djelatnosti, garantira sigurnost recenzije, omogućava bolju “vidljivost” časopisa i nudi brojne mogućnosti koje do sada nismo imali. Projekat je realiziran saradnjom Biblioteke, Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i Službe za IT podršku. Na platformi se trenutno nalaze dva časopisa Radovi Filozofskog fakulteta i Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti i Arheologija). Napominjemo da je za sada aktivan samo časopis Radovi Filozofskog fakulteta.