Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Obavještavamo vas da Čitaonica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu počinje s radom 12. 10. 2020. godine. Zbog epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih kriznih štabova, prilikom ulaska u Čitaonicu obavezna je dezinfekcija ruku i držanje fizičke distance od 2 metra.

S ciljem informiranja korisnika o novim naslovima u Biblioteci FFUNSA, kreirali smo posebnu sekciju na web stranici biblioteke pod nazivom “Novi naslovi”. U novoj sekciji bit će vidljive korice prinova u fondu naše Biblioteke.

U svrhu kvalitetnije i brže usluge, korisnicama Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu omogućena je komunikacija s osobljem Biblioteke u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 08:00 do 15:30 sati svakim radnim danom.

1. Rezervacija građe vrši se isključivo korištenjem online usluge putem COBISS-a.

2. Pozajmica i vraćanje građe vrši se svakog ponedjeljka i srijede u periodu od 9:00 do 12:00 sati. Vraćena građa odlagat će se u prostoriju namijenjenu za karantin i bit će dostupna za novu pozajmicu 7 dana od dana vraćanja u Biblioteku FFUNSA.