Povodom obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini, 7. septembra 2018. godine, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizirala je okrugli stol na temu „Budućnost visokoškolskih biblioteka“.

Učesnike Okruglog stola pozdravio je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Dželilović i istakao važnost uloge biblioteke u obrazovanju.
Uvodno izlaganje imao je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa, profesorice sa Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović i prof. dr. Senada Dizdar kao i asistent Feđa Kulenović. Moderator Okruglog stola bio je Saša Madacki iz Rektorata UNSA. Govorilo se o budućnosti visokoškolskih biblioteka, razvoju inovativnih bibliotečko-informacijskih usluga, IT kompetencijama i vještinama bibliotekara, strateškom upravljanju i drugim važnim temama. Spoj tradicionalnih i modernih pristupa u upravljanju bibliotekama garantira uspjeh visokoškolskih biblioteka.

Treba istaći da je zainteresiranost za ovaj Okrugli stol bila izuteno velika. Nakon diskusije upriličeno je i druženje bibliotekara u prostoru čitaonice Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Povodom Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama, 7. septembra 2018. godine, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizira okrugli stol "Budućnost visokoškolskih biblioteka".

Preuzmi program

Molim Vas da potvrdite učešće na linku: https://goo.gl/forms/qu96llKwxK2PWuSZ2 

Govorit ćemo o budućnosti visokoškolskih biblioteka, razvoju inovativnih bibliotečko-informacijskih usluga, strateškom upravljanju i drugim važnim temama...

What IT skills do employers want librarians to have in the current job market? Are traditional skills of cataloging, bibliographic instruction, ILL, and reference still the driving forces behind selection of librarians? Are information technology (IT) skills such as project management and Web development becoming the driving forces? What technology skills do librarians need in a world that is no longer print driven? 

Mathews, J., & Pardue, H. (2009). The Presence of IT Skill Sets in Librarian Position Announcements. College & Research Libraries, 70(3), 250-257. doi:https://doi.org/10.5860/0700250

„Creative Commons licence temelje se na autorskom pravu i srodnim pravima. One su primjenjive na sva djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima. U djela koja su zaštićena autorskim pravom i srodnim pravima ubrajaju se primjerice knjige, internetske stranice, blogovi, fotografije, filmovi, video radovi, pjesme i drugi audio-vizualni zapisi. Softverski programi također su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima, ali - kao što je niže obrazloženo  ne preporučamo primjenu Creative Commons licenci na softverski kod ili dokumentaciju.“ (http://wiki.creativecommons.org/) Primjena Creative Commons licenci moguća je kako na štampana tako i na online izdanja. Nosilac autorskog i srodnog prava je taj koji određuje način na koji će se koristiti njegovo djelo. „One Vam međutim ne omogućuju da ograničite prava korištenja koja proizlaze iz zakonskih ograničenja autorskog prava ili da kontrolirate nešto što nije zaštićeno autorskim pravom i srodnim pravima, kao što su činjenice ili ideje.“ (http://wiki.creativecommons.org/) Da biste preuzeli neku od Creative Commons licenci i primjenili je na svoje djelo, ne morate potpisati nikakav dokument. Potrebno je samo odabrati licencu koja vam odgovara. Odabir licence vršite preko mrežnog mjesta  Creative  Commons-a  popunjavanjem  online upitnika koji prema vašim podacim formira licencu koju postavljate u impresum djela (ukoliko je riječ o web stranici, postavljate je u dno). Danas  je  moguće  odabrati  jednu  od  šest  Creative Commons  licenci. Vidi više na: https://creativecommons.org/ 

Obavještavamo vas da zbog godišnjih odmora Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu neće raditi od 16. jula 2018. do 26. avgusta 2018. godine. 

Prvi radni dan je 27. avgust 2018. godine.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 20. juna 2018. godine, organizirala je prezentaciju Web of Science. Prezentaciju je vodio Saša Madacki (Univerzitet u Sarajevu). Prisutnima su prezentirane brojne mogućnosti citatnih baza, alati i tehnike pretraživanja, kao i pojam i vrijednost impakt faktora naučnih časopisa.