Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizirala Prvi bibliotečki sajam “Librarize it”, 10. oktobra 2018. godine. Tokom trajanja sajma posjetioci su  mogli saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi Biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Biblioteka u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizira Prvi bibliotečki sajam "Librarize it". Sajam će se održati 10. oktobra 2018. godine s početkom u 10:00 sati na prvom spratu Fakulteta. Tokom trajanja sajma, posjetioci će moći saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Obavještavamo korisnike/ce da je od danas pristup EBSCO bazama omogućen i rasponom statičkih IP adresa. Statičku IP adresu imaju svi računari u zgradi Fakulteta spojeni na internet mrežnim kablom. 

 

U okviru dugogodišnje uspješne saradnje i razmjene publikacija, predstavnici Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su 25. 9. 2018. godine Bošnjački institut – fondaciju Adila Zulfikarpašića u Sarajevu.

Ovom prilikom Bošnjački institut je našoj Biblioteci poklonio vrijedne publikacije (255 naslova) iz oblasti svjetske književnosti, opće i kompjuterske lingvistike, historije itd.