Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 25. 10. 2018. upriličen je sastanak između trećeg sekretara Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Lilije Sabirove, prodekanese za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Lejle Hajdarpašić, šefice Biblioteke Filozofskog fakulteta mr. Nadine Grebović-Lendo i članova Odsjeka za slavenske jezike i književnosti: rukovoditeljice Odsjeka doc. dr. Amele Ljevo-Ovčina, prof. dr. Marine Katnić-Bakaršić, doc. dr. Adijate Ibrišimović-Šabić, Dženane Hajdarpašić, MA, i Jelene Grebenar, MA.

U ime Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, g-đa Lilia Sabirova tom prilikom poklonila je Biblioteci Filozofskog fakulteta vrijedne knjige ruskih i svjetskih pisaca na ruskom jeziku, nakon čega su mr. Nadina Grebović-Lendo i Vahid Piralić, bibliotekar Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, upriličili predstavljanje bogatog knjižnog fonda Biblioteke Filozofskog fakulteta na ruskom jeziku, beletristike, rječnika i druge stručne literature.