Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je u petak 26.10.2018. radionica „ArcheoReality,“ u okviru 10. međunarodne konferencije BAM 2018 Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja „Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici.“ Proširena stvarnost (augmented reality) predstavlja korisničko viđenje stvarnosti prošireno računarski generiranim sadržajem.

Ova tehnologija inkorporira virtualni sadržaj unutar realnog okruženja, te posredstvom mobilnih uređaja i tableta omogućava „oživljavanje“ nepokretne slike u stvarnosti.

Na radionici „ArcheoReality“ tehnologija proširene stvarnosti je iskorištena u svrhu računalnog generiranja anotacije na primjeru arheoloških nalaza. Arheološki nalazi koji su poslužili kao primjer, prezentirani su u okviru saradničke aktivnosti Katedre za arheologiju i Katedre za bibliotekarstvo na Danima otvorenih vrata UNSA i FFUNSA 2018., pod nazivom „Izložba studenata arheologije i bibliotekarstva Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - ArcheoReality“. Cilj radionice je demonstrirati upotrebu besplatne i funkcionalne aplikacije proširene stvarnosti hpReveal u svrhu vizualnog obogaćivanja, edukativnog anotiranja i popularnog prezentiranja izložbenih aktivnosti u informacijskim ustanovama. Nakon pohađanja radionice ArcheoReality kandidati se znaju služiti aplikacijom proširene stvarnosti hp Reveal, kao i Microsoftovim programom za obradu video formata Windows Movie Maker. Kandidati su osvijestili različite načine primjene ove popularne tehnologije u izložbenim i drugim aktivnostima informacijskih ustanova, orijentiranim na privlačenje pažnje konzumenata informacija digitalnog doba.

U realizaciji radionice učestvovale su: Džejla Khattab, Nadina Grebović-Lendo i studentice Katedre za bibliotekarstvo: Amina Begić, Anida Ibričić, Amina Kerla, Lejla Mušanović, Amina Omanović, Anisa Podbićanin.