Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizirala Prvi bibliotečki sajam “Librarize it”, 10. oktobra 2018. godine. Tokom trajanja sajma posjetioci su  mogli saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi Biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Bibliotekari su promovirali novu web stranicu Biblioteke, obučavali studente kako da pretražuju OPAC i dostupne baze podataka. Gost sajma je bila Biblioteka za slijepa i slabovidna lica koja je zajedno s našom Bibliotekom promovirala asistivnu tehnologiju koju ima na rasapolaganju. Ovo je bila i prilika da se promovira zajednički projekat Biblioteke za slijepa i slabovidna lica i STAFF-a čiji je cilj čitanje knjiga za slijepe i slabovidne osobe. Studenti su bili zainteresirani za sajam i izrazili su želju da se ponovo održi.