Biblioteka u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizira Prvi bibliotečki sajam "Librarize it". Sajam će se održati 10. oktobra 2018. godine s početkom u 10:00 sati na prvom spratu Fakulteta. Tokom trajanja sajma, posjetioci će moći saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.