Obavještavamo korisnike/ce da je od danas pristup EBSCO bazama omogućen i rasponom statičkih IP adresa. Statičku IP adresu imaju svi računari u zgradi Fakulteta spojeni na internet mrežnim kablom.