POZAJMICA KNJIŽNE GRAĐE

Pozajmljivanje knjiga i ostale bibliotečke građe za rad u Čitaonici, kao i za iznošenje van prostorija Biblioteke, vrši se putem reversa.

Prije upisa u narednu školsku godinu, student je obavezan vratiti pozajmljene publikacije, što se potvrđuje pečatom u indeksu.

 

RASPORED NARUČIVANJA PUBLIKACIJA

 • Publikacije naručene tokom dana od 08:00 do 10:30 podižu se istoga dana od 13:00 do 15:00 sati.
 • Publikacije naručene u periodu od 11:00 do 18:00 podižu se narednog dana poslije 9:00 sati.
 • Naručene publikacije moraju se podići u roku od 2 dana.

Van prostorija Biblioteke ne iznose se:

 • serijske publikacije,
 • referentna građa (rječnici, enciklopedije, priručnici i sl.),
 • rijetke i unikatne knjige,
 • magistarski i doktorski radovi,
 • elektronski mediji (CD-ROM, DVD i dr.).

Iz Pravilnika o radu Biblioteke

 • Student može istovremeno pozajmiti najviše 10 knjiga.
 • Rok za vraćanje posuđenih knjiga je 7, 14 ili mjesec dana i može se produžiti samo ako za nju ne postoji interesovanje drugih korisnika.
 • Student u Čitaonici može istovremeno zadužiti najviše 5 publikacija.
 • Korisnik je dužan čuvati posuđene publikacije.
 • Ukoliko korisnik izgubi ili ošteti posuđenu publikaciju dužan je u zamjenu donijeti istu, ili, u dogovoru s šefom Biblioteke, zamjenu.
 • Na početku svake akademske godine Biblioteka organizira edukaciju studenata I godine I ciklusa studija na temu Korištenje Biblioteke i pretraživanje lisnih i elektronskih kataloga i baza podataka.