Pristup prostorijama

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nastoji osigurati pravo na jednak i slobodan pristup bibliotečkoj građi svim korisnicima.

Pristup Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu smještena je u prizemlju zgrade Fakulteta. Naručivanje bibliotečke građe vrši se u Odjeljenju za pozajmicu (soba br. 11) pored kojeg se nalazi i Čitaonica (soba br. 13).

Toalet za studente s invaliditetom nalazi se preko puta Odjeljenja za pozajmicu (prostorija br. 22).

Prilagođavanje bibliotečke građe

Na zahtjev korisnika/ice s invaliditetom Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pomaže u prenošenju bibliotečke građe na odgovarajući medij.

Pomagala

Računar za pretraživanje OPAC-a nalazi se na visini prilagođenoj za korisnike u invalidskim kolicima

Elektronska lupa (Prodigi desktop) smještena je u središnjem dijelu Čitaonice

JAWS čitač ekrana dostupan je na računaru smještenom u središnjem dijelu Čitaonice

Dodatne informacije o pomagalima

Elektronska lupa Prodigi Desktop je povećalo iz HUMAN WARE-a posebno dizajnirano za osobe sa makularnom degeneracijom, dijabetičkom retinopatijom ili bilo kojim drugim stanjem smanjenog vida. Odlikuje ga progresivna kamera koja poboljšava tekst u pokretu, omogućavajući stabilnu sliku bez efekta zaostalosti, izobličenja ili treperenja. Korisnik može čitati brže i duže sa lakoćom i ugodnošću. Pogledajte video link.

JAWS je najpopularni čitač ekrana za osobe s invaliditetom. JAWS prati rad korisnika na računaru (pritisnute tastere i komande) i čita sadržaj ekrana.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni obratiti se bibliotekarima i knjižničarima Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.