Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Pristup prostorijama

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nastoji osigurati pravo na jednak i slobodan pristup bibliotečkoj građi svim korisnicima.

Pristup Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu smještena je u prizemlju zgrade Fakulteta. Naručivanje bibliotečke građe vrši se u Odjeljenju za pozajmicu (soba br. 11) pored kojeg se nalazi i Čitaonica (soba br. 13).

Toalet za studente s invaliditetom nalazi se preko puta Odjeljenja za pozajmicu (prostorija br. 22).

Prilagođavanje bibliotečke građe

Na zahtjev korisnika/ice s invaliditetom Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pomaže u prenošenju bibliotečke građe na odgovarajući medij.

Pomagala

Računar za pretraživanje OPAC-a nalazi se na visini prilagođenoj za korisnike u invalidskim kolicima

Elektronska lupa (Prodigi desktop) smještena je u središnjem dijelu Čitaonice

JAWS čitač ekrana dostupan je na računaru smještenom u središnjem dijelu Čitaonice

Dodatne informacije o pomagalima

Elektronska lupa Prodigi Desktop je povećalo iz HUMAN WARE-a posebno dizajnirano za osobe sa makularnom degeneracijom, dijabetičkom retinopatijom ili bilo kojim drugim stanjem smanjenog vida. Odlikuje ga progresivna kamera koja poboljšava tekst u pokretu, omogućavajući stabilnu sliku bez efekta zaostalosti, izobličenja ili treperenja. Korisnik može čitati brže i duže sa lakoćom i ugodnošću. Pogledajte video link.

JAWS je najpopularni čitač ekrana za osobe s invaliditetom. JAWS prati rad korisnika na računaru (pritisnute tastere i komande) i čita sadržaj ekrana.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni obratiti se bibliotekarima i knjižničarima Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.