Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je implementaciju OJS (Open Journal Systems) platforme. OJS platforma osigurava transparentno poslovanje izdavačke djelatnosti, garantira sigurnost recenzije, omogućava bolju “vidljivost” časopisa i nudi brojne mogućnosti koje do sada nismo imali. Projekat je realiziran saradnjom Biblioteke, Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i Službe za IT podršku. Na platformi se trenutno nalaze dva časopisa Radovi Filozofskog fakulteta i Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti i Arheologija). Napominjemo da je za sada aktivan samo časopis Radovi Filozofskog fakulteta.

Realizacijom ovog projekta ostvarili smo veću “vidljivost” naših časopisa i otvorili niz novih mogućosti za indeksiranje u različitim bazama podataka. Ovaj projekat je još jedna potvrda da je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu spreman ići u korak sa savremenim tehnologijama koje čine naučno-istraživački rad ove institucije “vidljivijim” u akademskoj zajednici.

Više na linku: www.ejournals.ff.unsa.ba