Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu omogućila je korisnicima novu uslugu u segmentu COBISS3/Pozajmica. Aktiviranjem ove usluge moguća je elektronska rezervacija  građe i produženje roka pozajmice. Usluga se aktivira dodjeljivanjem šifre korisniku u Odjeljenju za pozajmicu.

Osim ove usluge, korisnicima je dostupna i mobilna aplikacija za pretraživanje dostupnih izvora. Besplatna aplikacija mCOBISS dostupna je za mobilne uređaja koji rade na operativnim sistemima Android.