Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizirala Prvi bibliotečki sajam “Librarize it”, 10. oktobra 2018. godine. Tokom trajanja sajma posjetioci su  mogli saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi Biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Biblioteka u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizira Prvi bibliotečki sajam "Librarize it". Sajam će se održati 10. oktobra 2018. godine s početkom u 10:00 sati na prvom spratu Fakulteta. Tokom trajanja sajma, posjetioci će moći saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Obavještavamo korisnike/ce da je od danas pristup EBSCO bazama omogućen i rasponom statičkih IP adresa. Statičku IP adresu imaju svi računari u zgradi Fakulteta spojeni na internet mrežnim kablom. 

 

U okviru dugogodišnje uspješne saradnje i razmjene publikacija, predstavnici Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su 25. 9. 2018. godine Bošnjački institut – fondaciju Adila Zulfikarpašića u Sarajevu.

Ovom prilikom Bošnjački institut je našoj Biblioteci poklonio vrijedne publikacije (255 naslova) iz oblasti svjetske književnosti, opće i kompjuterske lingvistike, historije itd.