Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je u petak 26.10.2018. radionica „ArcheoReality,“ u okviru 10. međunarodne konferencije BAM 2018 Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja „Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici.“ Proširena stvarnost (augmented reality) predstavlja korisničko viđenje stvarnosti prošireno računarski generiranim sadržajem.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizirala Prvi bibliotečki sajam “Librarize it”, 10. oktobra 2018. godine. Tokom trajanja sajma posjetioci su  mogli saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi Biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Biblioteka u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju i STAFF-om organizira Prvi bibliotečki sajam "Librarize it". Sajam će se održati 10. oktobra 2018. godine s početkom u 10:00 sati na prvom spratu Fakulteta. Tokom trajanja sajma, posjetioci će moći saznati više o bibliotečko-informacijskim uslugama koje nudi biblioteka, o mobilnosti studenata, razmijeniti knjige s kolegama i sl.

Obavještavamo korisnike/ce da je od danas pristup EBSCO bazama omogućen i rasponom statičkih IP adresa. Statičku IP adresu imaju svi računari u zgradi Fakulteta spojeni na internet mrežnim kablom.