Novi naslovi

36,10,0,50,1
4,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,0,0,2,25,17,6,2,1,0,20,0,1
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Kratak pregled historije perzijske književnosti autora M. Jaʼfar Yahaqqi
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Nove granice kineske filozofije uredili N. Kahteran i B. Mou
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Scenarij i filmska adaptacija autorica E. Tataragić
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Umiruće tijelo politike autora S. Musabegovića
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora  H. Ørberg
Lingva latina per se illvstrata. pars 1 autora H. Ørberg

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu omogućila je korisnicima novu uslugu u segmentu COBISS3/Pozajmica. Aktiviranjem ove usluge moguća je elektronska rezervacija  građe i produženje roka pozajmice. Usluga se aktivira dodjeljivanjem šifre korisniku u Odjeljenju za pozajmicu.

Osim ove usluge, korisnicima je dostupna i mobilna aplikacija za pretraživanje dostupnih izvora. Besplatna aplikacija mCOBISS dostupna je za mobilne uređaja koji rade na operativnim sistemima Android.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je implementaciju OJS (Open Journal Systems) platforme. OJS platforma osigurava transparentno poslovanje izdavačke djelatnosti, garantira sigurnost recenzije, omogućava bolju “vidljivost” časopisa i nudi brojne mogućnosti koje do sada nismo imali. Projekat je realiziran saradnjom Biblioteke, Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i Službe za IT podršku. Na platformi se trenutno nalaze dva časopisa Radovi Filozofskog fakulteta i Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti i Arheologija). Napominjemo da je za sada aktivan samo časopis Radovi Filozofskog fakulteta.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 25. 10. 2018. upriličen je sastanak između trećeg sekretara Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Lilije Sabirove, prodekanese za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Lejle Hajdarpašić, šefice Biblioteke Filozofskog fakulteta mr. Nadine Grebović-Lendo i članova Odsjeka za slavenske jezike i književnosti: rukovoditeljice Odsjeka doc. dr. Amele Ljevo-Ovčina, prof. dr. Marine Katnić-Bakaršić, doc. dr. Adijate Ibrišimović-Šabić, Dženane Hajdarpašić, MA, i Jelene Grebenar, MA.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je u petak 26.10.2018. radionica „ArcheoReality,“ u okviru 10. međunarodne konferencije BAM 2018 Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja „Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici.“ Proširena stvarnost (augmented reality) predstavlja korisničko viđenje stvarnosti prošireno računarski generiranim sadržajem.